VICODA

Lisega gruppen tilbyr produktløsninger for vibrasjonsdemping under varemerket VICODA. Det brede produktspekteret og gruppens globale posisjon er et godt utgangspunkt for å gi kundene konsulentbistand og skreddersydde produkter.
Produktporteføljen omfatter blant annet:

 • Fjærelementer for vibrasjonsisolering for tungt maskineri, turbiner, pumper etc.
 • Viskoelastiske dempere for resonansreduksjon på tungt maskineri, rørsystemer etc.
 • Kalibrerte massedempere for broer, balkonger, tungt maskineri, rørsystemer etc.
 • Passive, semi-aktive og aktive systemer

Support

 • Stedlig datavurdering av vibrasjonsparametere
 • Dataanalyse
 • Årsaksanalyse
 • Løsningsdesign
 • Installasjon og oppstart
 • Vibrasjonsovervåkning
 • Utskiftning og ettermontering