Vicoda GmbH - Vibrasjonsdemping og isolering

VICODA sitt mål er...

Levere optimale løsninger for alle vibrasjonsproblemer!
Dette oppnås ved:

  • Omfattende kunnskap om vibrasjonskontroll
  • Omfattende produktportefølje
  • Komplett servicepakke

Marked

Innenfor kraft-, olje og gass- og kjemisk og petrokjemisk industri:
- Grunnleggende isolasjon av tunge maskininstallasjoner (turbinder, kullmøller, pumper, etc) med fjær- og elastiske enheter.
- Vibrasjon- og seismisk beskyttelse av rørsystemer og strukturer med viskoelastiske dempere, hydrauliske enheter, tilpassede massedempere og aktive enheter.

Innenfor bygg- og annleggsindustri:
- Grunnleggende isolasjon av skinneganger til tog, trikker og tunellbaner i urbane områder så vel som bygninger og broer med fjær- og elastiske enheter.
- Vibrasjonsbeskyttelse forårsaket av vind og jordskjelv på bygninger og broer ved tilpassede dempere og aktive dempningsenheter.

Support

  • Stedlig datavurdering av vibrasjonsparametere
  • Dataanalyse
  • Årsaksanalyse
  • Løsningsdesign
  • Installasjon og oppstart
  • Vibrasjonsovervåkning
  • Utskiftning og ettermontering