Steinar H. Sunde AS

Steinar H. Sunde AS er et handelshus som supplerer oljeindustrien med varer og tjenester. Vi har opparbeidet oss et stort lager av Grayloc materiell, samt at vi representerer en del andre selskaper.

Se her for ledig stilling som salg- og produktansvarlig!

Produkter:
 • Grayloc Rørkoblinger
 • Rembe Sprengblekk og utstyr for beskyttelse mot støveksplosjoner
 • Mogas Kuleventiler for krevende prosessforhold
 • Lisega Pipesupport / Rørsupport
 • CORE6 GRP Kompositt
 • Loire Industrie (AIR) Flenser og Smigods i Duplex, Superduplex, 6MO mm
 • Kompaflex Ekspansjonskoblinger
 • Pipe Rack Jack Mekanisk løfteutstyr for rør
 • AML Støpegods
 • Téchne Smørenipler, hjelpeventiler og fittings
 • Sealweld Smøremidler og pumpeutstyr
 • Vicoda vibrasjonsdemping og isolering, Brulager, mekaniske brufuger og massesvingnigsdemper.

 

 

Steinar H. Sunde AS har enerepresentasjon i Norge for disse produktene. I tillegg har vi et godt nettverk for anskaffelse av ulike produkter til prosessindustrien.

 

Brufuger kan leveres som elastomeriske fuger, fingerfuger i aluminium eller karbonstål med galvanisering og andre typer fuger etter ønske. 
Brulager fåes som POT lager, sfæriske lagre, elastomeriske lagre eller skreddersydde etter behov.
Brufuger kan leveres som elastomeriske fuger, fingerfuger i aluminium eller karbonstål med galvanisering og andre typer fuger etter ønske. 
Brulager fåes som POT lager, sfæriske lagre, elastomeriske lagre eller skreddersydde etter behov.
Noen broer som f.eks. gang og sykkelbroer i stål har behov for en massesvingningsdemper, denne er ofte kalt for massedemper, svingningsdemper eller TMD (Tuned Mass Damper). Massedemper er et produkt som er med å minimere uønskede vibrasjoner som følge av vind, trafikk og jordskjelv. Ved å bruke en slik demper kan man redusere kostnadene for broen allerede i designfasen. 

Leverandører

 • AML
 • B & R Engineering
 • Core6
 • Grayloc Products Ltd
 • Kompaflex AG
 • Lisega
 • Loire
 • Mogas Industries
 • REMBE GmbH
 • Vicoda